10/18/2009

Tome and Jerry


| 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | 1L | 1M | 1N | 1O |
| 1P | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G | 2H | 2I | 2J | 2K | 2L | 2M | 2N |
| 2O | 2P | 2Q | 2R | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G | 3H | 3I | 3J | 3K |
| 3L | 3M | 3N | 3O | 3P | 3Q | 3R | 4D | 4E | 4F | 4G | 4H | 4I |
| 4J | 4K | 4L | 4M | 4N | 4O | 4P | 4Q | 4R | 5C | 5D | 5E | 5F |
| 5G | 5H | 5I | 5J | 5K | 5L | 5M | 5N | 5O | 5P | 6D | 6E | 6F |
| 6G | 6H | 6I | 6J | 6K | 6L | 6M | 6N | 6O | 6P | 6Q | 7D | 7E |
| 7F | 7G | 7H | 7I | 7J | 7K | 7L | 7M | 7N | 7O | 7P | 7Q | 8D |
| 8E | 8F | 8G | 8H | 8I | 8J | 8K | 8L | 8M | 8N | 8O | 8P | 8Q |
| 9C | 9D | 9E | 9F | 9G | 9H | 9I | 9J | 9K | 9L | 9M | 9N | 9O |
| XC | XD | XE | XF | XG | XH | XI | XJ | XK | XL | XM | XN | YC |
| YD | YE | YF | YG | YH | YI | YJ | YK | YL | YM | YN | YO | YP |
| YQ | ZC | ZD | ZE | ZF | ZG | ZH | ZI | ZJ | ZK | ZL | ZM | ZN |
| ZO | ZP | ZQ | ZR | ZS |

Tom and Jerry là một bộ phim hoạt hình nhiều tập nổi tiếng của điện ảnh Mỹ, được sáng tạo, viết kịch bản và đạo diễn bởi hai nhà làm phim hoạt họa là William Hanna và Joseph Barbera. Mặc dù được sản xuất trong những năm từ 1940 đến 1967 nhưng dường như bộ phim hoạt hình này vẫn là đề tài nóng hổi và rất cuốn hút đối với nhiều thế hệ người xem.
Tom and Jerry đã từng giành được 7 giải Oscar, được đánh giá là "Bộ phim hoạt hình đoạt nhiều giải nhất" cùng với Silly Symphonies của Walt Disney.
Trên đây là toàn tập Video về phim hoạt hình
Tome and Jerry.


Mời các bạn cùng xem và thưởng thức nhé!

Video hoat hinh © 2009: Design by For Kzin